Termeni de Folosire a serviciilor Organic

I. Retelele Organic.ro - Specificatii privind tarifele practicate si modalitatile de onorare a platilor.

I.1. Tarife percepute pentru utilizarea serviciilor Organic.ro
I.2. Returnarea platilor
I.3. Neonorarea platilor
II. Conturile de Utilizator al serviciilor Organic.ro II.1. Cereri de anulare a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro III. Asistenta tehnica.

IV. Domenii Web. IV.1. Crearea de noi conturi de domenii Web
IV.2. Transfer de domenii Web
V. Retelele Organic.ro - Specificatii privind conditiile de utilizare.
V.1. Detinerea de adrese de tip IP
V.2. Utilizarea ratei de transfer a datelor
V.3. Securitatea Sistemelor si a Retelelor Informatice
V.4. SPAM si Transmiterea de E-mail cu Caracter Nesolicitat (TECN)
V.5. Garantii
VI. Responsabilitate fata de continut.

VII. Instiintarea autoritatilor legale.

VIII. Prevederi suplimentare. VIII.1. Actualizarea datelor personale
VIII.2. Organic.ro - Drepturi de exonerare
VIII.3. Conditii suplimentare de furnizare a Serviciilor

Organic.ro (denumita in continuare “Compania”) este de acord sa furnizeze Utilizatorului servicii in conformitate cu prezentul TFS. Utilizarea serviciilor oferite de Organic.ro presupune acceptarea si conformarea la prezentul TFS, precum si la Regulile de Folosire a Serviciilor (RFS) Organic.ro. Modificarea RFS si a TFS Organic.ro ramane la discretia Companiei. Utilizatorul constientizeaza faptul ca modificarea RFS si/sau a TFS Organic.ro nu constituie motiv intemeiat pentru terminarea contractului initial sau pentru refuzarea platii serviciilor Organic.ro.

Prezentul Contract este conceput in conformitate cu prevederile legale ale Statului Roman.

I. Retelele Organic.ro - Specificatii privind tarifele practicate si modalitatile de onorare a platilor.

I.1. Tarife percepute pentru utilizarea serviciilor Organic.ro
Utilizatorul confirma furnizarea detaliilor legate de serviciile Organic.ro (incluzand natura serviciilor precum si tarifele percepute) inainte de semnarea prezentului Contract. Utilizatorul constientizeaza ca Organic.ro poate modifica aperiodic tarifele percepute pentru utilizarea serviciilor.

Functionarea acestui serviciu depinde de confirmarea platii realizate de catre Utilizator catre Companie. Platile subsecvente reprezinta costul perceput pentru utilizarea serviciilor Organic.ro si sunt realizate lunar de catre Utilizator, in momentul in care perioada in care Organic.ro furnizeaza serviciile sale catre Utilizator este egala cu 30 de zile. Furnizarea serviciilor Organic.ro este sistata din momentul in care neplata serviciilor furnizate Utilizatorului de catre Organic.ro depaseste 10 zile. Reactivarea serviciilor sistate din cauza neplatii este taxata cu o suma de 50 USD. Conturile care nu sunt platite la termenul-limita sunt supuse unei taxe de 10USD. Sumele necolectate de catre Organic.ro pot fi transferate spre colectare unei companii externe de colectare a taxelor.

In cazul in care contul Utilizatorului a fost transferat spre colectarea taxelor unei companii externe de colectare a taxelor, Utilizatorul este de acord sa plateasca respective companie cu o “Taxa de Colectare” mai mare de 10 USD si mai mica de 150 USD. Sistarea unui cont se poate realiza de catre Utilizator prin urmarea instructiunilor detaliata in prezentul TFS.

I.2. Returnarea platilor
Toate platile realizate pe numele Organic.ro sunt nereturnabile. Sunt incluse aici o taxa unica de configurare a contului de Utilizator, precum si plati subsecvente, indiferent de gradul de utilizare a serviciilor Organic.ro. Toate neregulile in modul de calculare a taxelor pentru serviciile Organic.ro trebuie sesizate in termen de 60 de zile de la data aparitiei.

I.3. Neonorarea platilor
Compania poate suspenda sau sista furnizarea de servicii catre utilizator sau rezilia prezentul TFS in momentul in care nu se inregistreaza plati din parte Utilizatorului pentru serviciile furnizate. Astfel de actiuni nu absolva Utilizatorul de la realizarea platilor restante, la care se adauga taxe aditionale percepute pentru intarzierea platii.

Nota: Toate platile facute catre Organic.ro nu sunt returnabile.

Utilizatorul constientizeaza faptul ca serviciile furnizate de catre Organic.ro sunt de o astfel de natura incat pot fi intrerupte din motive diverse, in afara de neglijenta din partea personalului Organic.ro, si ca daunele rezultate in urma intreruperii furnizarii serviciilor sunt greu de determinat. Din acest motiv, Utilizatorul este de acord ca Organic.ro sa nu fie considerata responsabila pentru orice tip de daune ale caror sursa este in afara controlului direct si exclusive al Companiei.

Utilizatorul este de acord ca responsabilitatea Companiei pentru propria sa neglijenta nu poate depasi, indiferent de cauza, o suma echivalenta cu taxele platite de catre Utilizator pentru serviciile din perioada in care se inregistreaza respectivele daune. Indiferent de caz, Compania nu va fi considerate responsabila pentru daune, pierderi de in formatii sau prejudicii speciale sau consecutive.

II. Conturile de Utilizator al serviciilor Organic.ro.

II.1. Cereri de anulare a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro
Cererile de anulare a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro se pot realiza in scris (cu 30 de zile inainte de termenul la care se doreste sistarea serviciilor) la adresa: SC ALTD ROMANIA SRL, 700780 Iasi, C.P. 719, O.P. 3 sau prin fax, la numarul: +1-952-4873929.

II.2. Suspendarea Serviciilor sau Terminarea Contului de Utilizator
Conturile de Utilizator pot fi sistate numai in prima saptamana a unei noi luni de utilizare a serviciilor Organic.ro.

Organic.ro isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la retelele informationale a oricarui dintre Utilizatori in cazul in care respectivul cont reprezinta sursa sau tinta incalcarilor prezentului TFS sau din orice alt motiv, in functie de discernamantul propriu Organic.ro. In cazul in care Organic.ro detecteaza o actiune ce contravine prezentului TFS, toate conturile Utilizatorului vor fi dezactivate pana in momentul in care investigarea respectivelor contraventii este completata. Notificarea in prealabil a Utilizatorului nu este garantata. In cazuri extreme, organele legale vor fi contactate pentru rezolvarea acestei situatii. Utilizatorului nu i se va percepe taxele de servicii pe perioada in care sistemele sale sau contul de Utilizator al serviciilor Organic.ro vor fi suspendate.

III. Asistenta tehnica.
Organic.ro ofera Utilizatorilor serviciilor sale suport tehnic continuu (exceptand perioade scurte cu ocazia sarbatorilor legale), limitat la aria de cunostinte acumulate de catre personalul Organic.ro. In linii generale, personalul Organic.ro ofera suport tehnic in ceea ce priveste functionarea fizica a domeniului de tip Web. Organic.ro nu ofera suport tehnic pentru rezolvarea problemelor legate de programare de tip CGI, HTML sau in legatura cu acestea. Organic.ro nu ofera suport tehnic pentru clientii Utilizatorilor de server dedicat. Asistenta suplimentara poate fi obtinuta la adresa: info@asistenta.organic.ro.

Rezolvari ale problemelor des intalnite sunt afisate in cadrul site-ului Organic.ro si constituie punct de plecare in eliminarea dificultatilor in utilizarea serviciilor oferite de Organic.ro. In mod suplimentar, fisierele pentru rezolvarea dificultatilor de rulare sunt incluse in fiecare program si constituie un mod de solutionare a problemelor preferabil asistentei oferite de catre personalul Organic.ro.

IV. Domenii Web.

IV.1. Crearea de noi conturi de domenii Web
Toate conturile care gazduiesc domenii noi de tip Web vor fi adaugate si configurate in baza de date DNS in termen de 3 pana la 5 zile de la data semnarii contractului. Datorita unor complicatii imprevizibile, acest proces poate avea o durata de pana la 7 zile lucratoare. Nu se percepe o taxa suplimentara daca noul domeniu este inregistrat de catre proprietarul contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. In cazul in care domeniul de tip Web este inregistrat de catre Organic.ro in numele Utilizatorului, se va percepe o taxa suplimentara de configurare a noului domeniu.

IV.2. Transfer de domenii Web
Noile conturi de gazduire de tip Web care implica transferarea unui domeniu de la alt furnizor de servicii pe serverele Organic.ro necesita un termen de minimum sapte (7) zile pentru configurare si integrare in baza de date DNS a Organic.ro. Anumite astfel de transferuri dureaza cel mult o perioada de saizeci (60) de zile. Datorita naturii imprevizibile a procesului de transfer, nu se ofera garantii legate de perioada de timp necesara unui transfer de domeniu de tip Web. Transferul unui domeniu de tip Web, realizat de catre Organic.ro in numele Utilizatorului, implica o taxa suplimentara de configurarea a acestuia. In cazul in care in perioada de transfer a domeniului de tip Web Utilizatorul anuleaza contul de servicii oferite de catre Organic.ro, taxele de configurare a domeniului de tip Web se considera a fi de drept al Organic.ro si trebuie onorate.

V. Retelele Organic.ro - Specificatii privind conditiile de utilizare.

V.1. Detinerea de adrese de tip IP
In cazul in care Organic.ro pune la dispozitia Utilizatorilor serviciilor sale adrese de tip IP (Internet Protocol), dreptul de folosinta al respectivei adrese de tip IP apartine numai Organic.ro si Utilizatorul nu va avea drept de utilizare asupra adresei de tip IP decat numai in conditiile furnizate de catre Organic.ro, in limitele prezentului TFS. Organic.ro are drept de administrare si control asupra tuturor adreselor de tip IP alocate Utilizatorilor sai si isi rezerva dreptul de a schimba sau inlatura oricare din aceste adrese de tip IP la discretia personala. Alocarea adreselor de tip IP este in conformitate cu termenii RIPE pentru folosirea adreselor de tip IP in cadrul gazduirii de tip Web pe un server virtual.

V.2. Utilizarea ratei de transfer a datelor
Utilizatorul este de acord ca rata de transfer si gradul de utilizare a discurilor de informatii (hard disks) sa nu depaseasca numarul de megabytes alocat lunar prin alegerea tipului de abonament si semnarea Contractului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. Compania va monitoriza rata de transfer si gradul de utilizare a discurilor de informatii (hard disks). Compania are dreptul de a intreprinde masuri corective in cazul in care Utilizatorul depaseste rata de transfer sau gradul de utilizare a discurilor.

Astfel de masuri corective includ perceperea unor taxe suplimentare, deconectarea de la retelele informationale Organic.ro sau terminarea prezentului TFS, masuri luate numai in functie de discernamantul Organic.ro. In cazul in care Organic.ro intreprinde astfel de actiuni, Utilizatorului nu i se pot returna taxele platite in avans pentru astfel de servicii. In cazul in care Utilizatorul depaseste rata de transfer alocata, Organic.ro poate, numai in functie de discernamantul propriu, sa colecteze o taxa cu valoare prestabilita de catre Organic.ro, pentru a acoperi cheltuielile ce survin depasirii datelor de transfer de catre Utilizator.

V.3. Securitatea Sistemelor si a Retelelor Informatice
Utilizatorilor serviciilor Organic.ro le este interzisa incalcarea sau tentativa de incalcare a nivelului de securitate al Organic.ro. Incalcarea nivelelor de securitate ale sistemelor sau retelelor informationale ale Organic.ro au drept rezultat raspunderea in fata instantelor judecatoresti. Organic.ro poate investiga cazurile de incalcare a nivelelor de securitate ale retelelor sale informationale in colaborare cu organele legale, pentru a pedepsi Utilizatorii implicati in astfel de abateri. Incalcari ale securitatii sistemelor si a retelelor informationale ale Organic.ro includ, fara limitare la:

  • accesarea informatiilor cu caracter restrictiv, al caror destinatar nu il constituie Utilizatorul;
  • accesarea unui cont sau server la care Utilizatorul nu are acces in mod normal;
  • incercarea de a scana sau testa vulnerabilitatile sistemelor sau a retelelor informationale sau de a depasi nivelul de securitate sau masurile de autentificare fara o autorizatie personalizata;
  • incercarea de a interfera cu serviciile oferite oricarui Utilizator, firme sau retele informationale, incluzand, fara limitate la: metode de supraincarcare a serverelor, “flooding”, “mail bombing” sau “crashing”;
  • falsificarea antetelor oricarui pachet TCP/IP sau a oricarei parti a informatiilor cuprinse in antetul unui e-mail sau mesaj transmis unui grup de stiri;
  • intreprinderea sau implicarea in orice actiune de a obtine servicii la care Utilizatorul nu are acces.

Instiintari asupra incalcarii masurilor de securitate:
Organic.ro nu are obligatia de a urmari activitatile Utilizatorului pentru a determina incalcari ale prezentului TFS si nu isi asuma responsabilitatea, prin prezentul TFS, de a monitoriza activitatile legate de Internet.

Prima incalcare a masurilor de securitate:
Oricare Utilizator care, in urma analizei Organic.ro este considerat a fi incalcat masurile de securitate ale retelelor informationale Organic.ro sau ale prezentului TFS va fi instiintat prin intermediul adresei de e-mail asupra abaterii de la prezentul TFS. Continuarea de furnizare a serviciilor Organic.ro va deveni motiv al suspendarii temporare, anulata in urma primirii unui angajament in scris din partea Utilizatorului, prin care acesta se angajeaza in a nu mai incalca masurile de securitate.

A doua incalcare a masurilor de securitate:
Utilizatorii care, in functie de discernamantul propriu al Organic.ro, sunt considerati a fi incalcat pentru a doua oara masurile de securitate ale retelelor informationale Organic.ro sau ale prezentului TFS, vor constitui subiect al suspendarii sau al terminarii imediate a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro, fara instiintare in prealabil. Organic.ro isi rezerva dreptul de a anula utilizarea sectiunii de adrese de tip IP implicate in actiuni de SPAM sau Denial-of-Service (DoS) in cazul in care se dovedeste in mod clar ca respectiva actiune ofensatoare cauzeaza prejudicii grave uneia sau mai multor parti din domeniul Web. Sunt incluse aici, dar fara limitare, porturile deschise ale unui server dedicat sau atacurile de tip DoS (Denial of Service) ce origineaza din respectivul server dedicat. In anumite cazuri, se recurge la astfel de metode inainte de a contacta Utilizatorul, urmand ca acesta sa fie instiintat in cel mai scurt timp.

V.4. SPAM si Transmiterea de E-mail cu Caracter Nesolicitat (TECN)
Organic.ro nu tolereaza Transmiterea de E-mail cu Caracter Nesolicitat (TECN) sau de SPAM prin intermediul serverelor sale. Utilizatorilor de servicii Organic.ro nu le este permisa gazduirea de informatii sau site-uri a caror publicitate se realizeaza prin intermediul altor retele informationale. In plus, este interzisa transmiterea in masa de mesaje de tip e-mail prin folosirea protocoalelor de tip SOCKS, HTTP sau alte astfel de proxy-uri care realizeaza o conexiune de tip SMTP (TCP prin portul 25) cu serverele de e-mail destinatare. Astfel de practici au drept rezultat suspendarea sau terminarea contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. Incalcari ale unor astfel de reguli atrag prejudicii substantiale, incluzand sistarea furnizarii de servicii din partea Organic.ro. Ne rezervam dreptul de a analiza mostre de e-mail transmise in masa de catre Utilizatorii serviciilor Organic.ro, pentru a evita inscrierea prejudicioasa in baze de date de tip SPAM.

Incalcari ale regulilor Organic.ro referitoare la SPAM au recurgerea la masuri severe de penalizare. In urma instiintarii personalului Organic.ro a unor astfel de abateri, Organic.ro va initia (in termen de cel mult 48 de ore de la data instiintarii) o actiune de analiza a contului de Utilizator suspectat de a fi incalcat regulile Organic.ro referitoare la SPAM. In timpul acestei analize, Organic.ro poate limita accesul Utilizatorului la retelele sale informationale, pentru a preveni prejudicii adiacente. In cazul in care un Utilizator este gasit vinovat de incalcare a regulilor Organic.ro referitoare la SPAM, Compania poate limita, suspenda sau termina contul de Utilizator al serviciilor sale, la discretia personala. In mod aditional, Organic.ro poate initia urmariri penale si percepe taxe suplimentare Utilizatorului pentru acoperirea costurilor asociate cu investigari ale incalcarii regulilor Organic.ro referitoare la SPAM. Organic.ro isi rezerva dreptul de a instiinta organele abilitate in cazul in care considera ca Utilizatorul incalca legile in vigoare.

Primele abateri de la prezentul TFS implica plata unei “Taxe de Administrare” in valoare de 250USD, precum si revizuirea pentru suspendare a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. O abatere secundara implica plata unei “Taxe de Administrare” in valoare de 500USD, precum si terminarea imediata a contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. Pe linga plata acestor taxe, Utilizatorii care incalca regulile Organic.ro referitoare la SPAM consimt la plata unei “Taxe de Analiza” care nu poate depasi suma de 175USD/ora, atat timp cat este necesar pentru analizarea acestei probleme. Intrucat Utilizatorii serviciilor de server dedicat ale Organic.ro sunt responsabili pentru actiunile intreprinse de clientii lor, se recomanda conceperea unui TFS similar pentru toti clientii Utilizatorilor serviciilor Organic.ro.

Nota: Se suspenda fara instiintare in prealabil conturile de utilizator al serviciilor oferite de Organic.ro care gazduiesc amplasamente Web sau servicii care permit intreprinderea de activitati de transmitere nesolicitata de mesaje tip e-mail in scop comercial (spamming), transmiterea in masa a mesajelor electronice nesolicitate de catre destinatar (bulk) sau care cauzeaza introducerea adreselor IP (Internet Protocol) ale Organic.ro in diferite baze de date de tip SPAM. Reconectarea la serviciile Organic.ro se realizeaza numai dupa inlaturarea de catre Utilizator a tuturor materialelor cu caracter ofensator, precum si numai ca rezultat al analizarii de catre personalul Organic.ro a materialului continut in contul de Utilizator al serviciilor Organic.ro. O abatere secundara de la regulile Organic.ro referitoare la SPAM are drept rezultat inlaturarea permanenta de la retelele informationale Organic.ro.

V.5. Garantii
Organic.ro subliniaza faptul ca prin acceptarea prezentilor Termeni de Folosire a Serviciilor (TFS) Organic.ro si a Regulilor de Folosire a Serviciilor (RFS) Organic.ro, Utilizatorul se angajeaza in a absolvi Organic.ro de oricare dintre incalcarile Regulilor de Folosire a Serviciilor (RFS) Organic.ro si ale Termenilor de Folosire a Serviciilor (TFS) ce rezulta in daune ale Organic.ro sau acuzatii ale unei terte parti impotriva Organic.ro. Acest fapt este echivalent cu onorarea de catre Utilizator a avocatilor, cheltuielilor de judecata si a oricaror taxe percepute de o terta persoana impotriva Organic.ro, in cazul in care Utilizatorul este gasit vinovat pentru actiunile de incalcare a Regulilor de Folosire a Serviciilor (RFS) Organic.ro si ale Termenilor de Folosire a Serviciilor (TFS) Organic.ro.

VI. Responsabilitate fata de continut.
Utilizatorul serviciilor Organic.ro constituie singura persoana responsabila pentru continutul stocat sau afisat in cadrul contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro.

Utilizatorul se angajeaza in a nu inlatura, modifica sau ascunde drepturile de autor (copyright), drepturile de marca inregistrata (trademark) sau orice alt fel de proprietate care sunt incluse in produsele de tip software sau care apar in timpul folosirii produselor de tip software. Utilizatorul se angajeaza in a nu decompila sau dezasambla produse de tip software. Organic.ro poate oferi Utilizatorului acces la produsele de tip software si sau servicii ale unei terte persoane prin intermediul sale relatiilor comerciale stabilite cu anumiti distribuitori, incluzand aici, fara limitare, Microsoft Corporation. In alte cazuri decat cele specificate, Utilizatorul constientizeaza faptul ca asistenta in utilizarea respectivelor servicii sau produse de tip software ale terte parti care in sarcina personalului Organic.ro. Terta parte si Organic.ro nu ofera garantii implicite asupra respectivelor servicii sau produse de tip software. Utilizatorul este de acord in asumarea responsabilitatilor ce decurg din folosirea produselor sau serviciilor de tip software ale Organic.ro sau ale unei terte parti. In cadru legal, Utilizatorul nu va initia actiuni judecatoresti impotriva Organic.ro sau a unor terte parti pentru folosirea serviciilor sau a programelor de tip software furnizate de acestia.

VII. Instiintarea autoritatilor legale.
Organic.ro interzice cu desavarsire folosirea serviciilor Organic.ro in scopuri ilegale. Astfel, Utilizatorul consimte ca Organic.ro sa furnizeze autoritatilor legale orice document relevant (incluzand adrese de tip IP, statistici ale intrebuintarii contului de servicii Organic.ro etc.) pentru activitatea sa in cadrul Organic.ro, fara instiintare in prealabil sau acordul acestuia, si numai ca rezultat al cererii in scris realizata de catre autoritatea legala care necesita respectivele informatii. In mod aditional, Organic.ro isi rezerva dreptul de a termina furnizarea catre Utilizator a oricarui dintre serviciile mentionate in prezentul TFS.

VIII. Prevederi suplimentare.

VIII.1. Actualizarea datelor personale
Utilizatorul se obliga sa furnizeze informatii de contact valide si actualizate. Se prefera in formatii de tip: e-mail, fax, numar de telefon (in aceasta ordine). Utilizatorul nu va transfera sau atribui altei persoane prezentul TFS fara acordul in scris din partea Organic.ro. Compania poate atribui sau transfera prezentul TFS oricarei terte persoane, fara acordul in scris din partea Utilizatorului. Organic.ro isi rezerva dreptul de a anula drepturile Utilizatorului in functie de prezentul TFS in orice moment si fara orice alta obligatie.

VIII.2. Organic.ro - Drepturi de exonerare
Organic.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru orice tip de material precizat de catre Utilizator sau o terta persoana si care nu este afisat in cadrul retelelor informationale sau pe site-ul http://www.organic.ro/ . Organic.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul oricaror alte site-uri care contin trimiteri la site-ul http://www.organic.ro/ sau catre retelele informationale Organic.ro. Organic.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele care pot fi cauzate afacerilor Utilizatorului.

Organic.ro nu furnizeaza garantii in scris pentru oricare dintre serviciile oferite. Organic.ro neaga orice garantie sau mercantibilitate pentru un scop specific. Sunt incluse aici pierderi de informatii cauzate de intarzieri, lipsei de furnizari, furnizari gresite sau orice alte intreruperi in furnizarea serviciilor cauzate de Organic.ro.

Este interzisa stocarea si afisarea de continut cu caracter pornografic sau servere de tip IRC in cadrul Organic.ro. Orice cont care se abate de la aceasta regula devine subiect al terminarii imediate si fara returnare a taxelor platite de catre Utilizator.

VIII.3. Conditii suplimentare de furnizare a Serviciilor
Organic.ro isi asuma dreptul de a refuza furnizarea de servicii oricarei persoane fizice sau juridice in orice moment sau din orice motiv.

Organic.ro isi rezerva dreptul de a modifica regulamentele sale la orice data. Toti Utilizatorii serviciilor Organic.ro sunt obligati sa adere la prezentul TFS. Esecul in conformarea la oricare dintre specificatiile prezentului TFS constituie motive pentru terminarea contului de Utilizator al serviciilor Organic.ro. Utilizatorii serverelor dedicate sunt responsabili pentru actiunile intreprinse de clientii retelelor sale. Din acest motiv, Organic.ro recomanda tuturor celor care detin conturi de server dedicat in cadrul serviciilor Organic.ro implementarea unui termeni si conditii similare cu cele incluse in prezentul TFS.

Validitatea prezentilor Termeni de Folosire este stabilita pe o perioada de timp nelimitata.

Data actualizarii: 15.08.2004

Cel mai vandut Vital

Vital 100 / 100 MB Spatiu 2.5 €/luna*

Detalii Compara Comanda

Cel mai vandut Inteligent

Inteligent D / 500 MB Spatiu 10.5 €/luna*

Detalii Compara Comanda

Nota:

Organic Romania ofera servicii profesionale de verificare si inregistrare domenii, gazduire web in Romania si USA, inchirere si administrare servere dedicate.

Noutati / Anunturi

3/10/2006 Organic lanseaza sistemul de Parteneriat Citeste mai mult

24/05/2006 Organic Romania implineste 2 ani de gazduire. Citeste mai mult

Panoul de Control

Testeaza facilitatile panoului de control CPanel 8.0 personalizat in romana

utilizator: demo
parola: demo

Vezi Detalii Testeaza Panoul de Control

Info Organic

Documentatie completa CPanel in limba romana, glosar de termeni IT si legislatia informatica in vigoare.